ماموران سپاه پاسداران در ورودی فیروزآباد اقدام به فیلمبرداری کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۳ آبان ماه ۹۹، ماموران سپاه پاسداران در ورودی روستای #فیروزآباد شهرستان #راسک اقدام به فیلمبرداری کردند.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: “ماموران سپاه در ورودی روستای #فیروزآباد اقدام به فیلمبرداری کردند که این می تواند برای پیاده کردن یک برنامه توسط سپاه در این روستا باشد.”

این منبع افزود: “ماموران فیلمبرداری در ورودی این روستا را شفاف سازی نکرده و مردم محلی نیز اطلاعی از جزییات آن ندارند.”