جمهوری اسلامی با عدم ترخیص کالاهای مردم بلوچ، باعث کمبود اجناس در منطقه آزاد چابهار شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در حالی از توسعه بندر اقیانوسی #چابهار خبر می دهد که بسیاری از کالاهای مردم بلوچ در گمرک دپو شده و اجازه ترخیص به آنها داده نمی شود.

عدم اجازه ترخیص کالا از گمرک بندر چابهار باعث کمبود اجناس شده و شهروندان را به شدت ناراضی کرده است.

جمهوری اسلامی با پروپاگاندای خود مبنی بر توسعه این بندر اقیانوسی و افزایش تجارت در آن، مردم بلوچ را از درآمد حاصل از آن محروم کرده است.

این در حالیست که مردم این منطقه از دیگر امکانات نیز محروم هستند؛ فقدان شبکه آبرسانی و نبود آب شرب سالم و بهداشتی، عدم توجه به حاشیه شهر چابهار که بزرگترین حاشیه نشینی را داراست و همچنین مصادره زمینهای مردم بلوچ گوشه ای از تبعیضات جمهوری اسلامی در حق مردم بلوچ است.

با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی بندر چابهار را شاهراه اقتصادی دنیا بیان می کنند و بلوچستان سرشار از معادن غنی طلا، نقره، مس و … است، اما مردم بلوچ سهمی از آن ندارند و جمهوری اسلامی در حال استخراج آنها برای خود است.