سپاه پاسداران مانع تردد سوخت بران بلوچ که بوسیله موتورسیکلت سوخت بری می کنند شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، بسیاری از سوخت بران بلوچ که با استفاده از موتورسیکلت در مرز #کله_گان سوخت بری می کنند، سپاه اجازه تردد به آنها نمی دهد.

گفته می شود یک ماه است که سپاه به سوخت بران اجازه تردد نمی دهد و بسیاری از آنها بیکار شده و در وضعیت بسیار بد معیشتی قرار دارند.

شهروندان بلوچ شغل دیگری علاوه بر سوخت بری ندارند و جمهوری اسلامی نیز برای آنها اشتغال زایی نکرده است و ناچارند به این کار پر خطر مشغول باشند که سپاه مانع از کسب و کار آنها شده است.

براساس این گزارش، گالن های سوخت بسیاری از سوخت بران توسط نیروهای سپاه در مرز #کله_گان آتش زده شده است و تنها سرمایه آنها را از بین برده است.

فعالان بلوچ فشار حداکثری به سوخت بران بلوچ توسط سپاه را برای اجرای «طرح رزاق» و در انحصار درآوردن سوخت بری توسط آنها عنوان کرده اند.