ماموران دریابانی اجازه تردد به لنج های باری مردم بلوچ را نمی دهند.

به گزارش رصد بلوچستان، ماموران دریابانی جمهوری اسلامی به لنج های باری در سواحل مکران در منطقه #بنگلان و #میناب مملکت بلوچستان اجازه تردد نداده و مالکان لنج ها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: “ماموران دریابانی به ناخداهای لنج های باری اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی از تردد در آب های بین المللی خودداری کنند.”

این منبع در ادامه گفت: “ماموران دریابانی در منطقه #میناب و #بنگلان بسیاری از ناخدا و سرنشینان لنج های باری را به علت تردد در آب های بین المللی مورد آزار و اذیت قرار دادند.”

این منبع افزود: “جمهوری اسلامی و ماموران امنیتی ممانعت از تردد لنج ها را به دلیل حمل و جابجایی مواد غذایی و کالاهای اساسی توسط آنها از کشورهای عربی به جغرافیای ایران اعلام کرده و آن را مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرده اند.”

این در حالیست که به دلیل سوء مدیریت مسئولین، کمبود و افزایش قیمت کالاهای اساسی در شهرهای مملکت بلوچستان و جغرافیای ایران به شدت افزایش یافته و مردم را در تنگنا قرار داده است.