اهالی دهستان رمشک مملکت بلوچستان از نعمت تلفن ثابت و دیتای مناسب محروم هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، پروژه ی فیبرنوری دهستان #رمشک مملکت بلوچستان که قرار بود تا پایان مهرماه به پایان برسد با عدم تحقق وعده های مسئولین تاکنون به سرانجام نرسیده است.

پروژه فیبرنوری که می تواند به توسعه روزافزون ارتباطات در رمشک کمک کند اما تاکنون در حد وعده باقی مانده و شهروندان این دهستان نگران این هستند که همانند پروژه ی احداث جاده #رمشک به #کتیچ به درازا کشیده شود.

سال هاست که زیر ساخت های مخابراتی دهستان رمشک، جوابگوی نیاز مردم نیست و بسیاری از روستاها از نعمت تلفن ثابت و دیتای مناسب بی بهره اند.

به نظر می رسد با روند لاک پشتی ارائه خدمات از سوی مخابرات، مردم همچنان باید منتظر معجزه برای تامین بدیهی ترین نیازهای ارتباطی در دنیای مدرن باشند.

رمشک شهری در بخش #چاهدادخدا شهرستان #کلاگنج (#قلعهگنج) مملکت بلوچستان است که به بهانه توسعه و آبادانی از بلوچستان جدا و به کرمان الحاق شد.