وعده های جمهوری اسلامی برای مردم بلوچ محقق نمی شود.

به گزارش رصد بلوچستان، مسئولین جمهوری اسلامی در شرایطی تاکید بر بهره مندی مرزنشینان از ظرفیت های مرز می کنند که این وعده ها سال های اخیر نیز مطرح شده اما تحقق نیافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بلوچستان و سیستان در این مورد گفت: “با توجه به مشکلات معيشتی و اقتصادی مرزنشینان، باید شرایطی ایجاد شود تا مرزنشینان بتوانند از مواهب و ظرفيت‌های مرز برخوردار شده و مردم دو سوی مرز بتوانند نیازهای روزمره و ضروری خود را در چارچوب قوانين جاری كشور و با حفظ شرایط و ضوابط از طریق مرز تامین نمایند.”

«برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان می توان، بازارهای مرزی خرده‌فروشی را با هدف کسب درآمد برای مرزنشینان از محل خرید و فروش کالاهای غیر ممنوع ایجاد نمود.»

این در حالیست که در سال های اخیر در این راستا، جمهوری اسلامی با ثبت نام مرزنشینان و دادن کارت های مرزنشینی به آن ها قول مشارکت و بهره مندی از مرزها را داده بود؛ اما پس از گذشت چندین سال، این کارت ها هیچ منفعتی برای مردم نداشته است.