وزیر ارتباطات پس از سفر به بلوچستان از ارتقای زیرساخت های مخابراتی خبر داده بود که تاکنون به سرانجام نرسیده است.

به گزارش رصد بلوچستان، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی سال گذشته پس از سفر به بلوچستان اعلام کرده بود که اردیبهشت ۱۴۰۰ کل محرومیت در حوزه ارتباطی از بلوچستان برطرف و آنچه که شایسته مردم این خطه است، برایشان مهیا می شود.

این در حالیست که در ماه اردیبهشت ۱۴۰۰ قرار داریم، نه تنها این وعده ها محقق نشده بلکه مشکلات ارتباطی هر روز بیش از گذشته خودنمایی می کند.

در ۳۰ آذرماه ۹۹، وزیر ارتباطات در لایو اینستاگرامی اش، از فراهم شدن عدالت ارتباطی و رفع محرومیت بلوچستان در حوزه ارتباطی تا اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر داد، وعده ای که به گفته مردم تحقق آن در زمان معین، رویایی بیش نیست و همچون دیگر قول های جمهوری اسلامی و مقامات آن بیشتر شعار و شوی تبلیغاتی است، چرا که تنها ۲۴ روز تا پایان اردیبهشت ماه باقی مانده است، اما مشکلات به قوت خود باقیست.
 
مشکلات ارتباطی و مخابراتی بلوچستان که اگر عزمی برای حل آن بود، طی سال های گذشته توسط جمهوری اسلامی رفع میشد، اما نه تنها خبری از عدالت ارتباطی نیست، بلکه گلایه های زیادی از قطعی ارتباطات آن هم در روزهایی که اینترنت بیش از هر زمان دیگری نیاز است، مطرح می شود.
 
درست در روزهایی که مردم در انتظار تحقق وعده مقامات ناکارآمد جمهوری اسلامی هستند، ساکنان بخش هایی از جنوب بلوچستان از قطعی چند روزه اینترنت رنج می برند، آن هایی هم که از زیرساخت های ارتباطی محروم بوده اند، همچنان منتظر هستند.
 
این در حالی است که آذری جهرمی اعلام کرده بود، دولت برای پیشرفت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بلوچستان برنامه هایی را در نظر گرفته است و به همین منظور در سفری ۱۰ روزه به این خطه آمد و وعده برطرف شدن مشکلات مردمان آن را در موعد مقرر داد.

وعده هایی که جمهوری اسلامی در طول ۴۲ سال حکومت خود به شهروندان داده اما هیچ کدام تاکنون محقق نشده است.