با وجود وعده اداره راه و شرکت گاز جهت بازسازی جاده های کیشکور، تاکنون اقدامی انجام نشده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جاده های کیشکور فرسوده و تخریب شده اند و در بسیاری از روستاهای این بخش وضعیت راه ها بحرانی و نگران کننده است.

از بین رفتن جاده های بخش #کیشکور باعث تصادفات بیشماری شده که بسیاری از شهروندان کشته و زخمی شده اند.

براساس اعلام منابع مطلع، در ماه های اخیر ملکرئیسی بخشدار #کیشکور در نماز جمعه روستای #چروک خبر داده بود که قرارداد تعمیر و بازسازی جاده این بخش توسط اداره راه و شرکت گاز منعقد شده و تنها تامین بودجه آن باقی مانده است.

با توجه به گذشت ماه ها از این وعده، جاده بخش کیشکور نسبت به گذشته وضعیت نامطلوب و نامساعدتری دارد و تاکنون اقدامی انجام نشده است.

به گفته شهروندان بخش #کیشکور، بیشترین تخریب این جاده توسط شرکت گاز در ماه های اخیر روی داده است؛ چرا که با عبور ماشین های سنگین این جاده فرسوده از بین رفته است.

همچنین شهروندان بخش کیشکور نسبت به اتمام پروژه لوله های گاز در این بخش ابراز نگرانی کرده و گفته اند که این شرکت در ماه های آینده از این منطقه خواهد رفت و هیچگونه اقدامی انجام نخواهد شد.