عملکرد نامناسب، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، وعده‌ های توخالی جمهوری اسلامی در کنار اختلال در آنتن دهی اینترنت، شهروندان را کلافه و ناراضی کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حالی محرومیت های مردم بلوچ را از نزدیک مشاهده و قول پیگیری و رفع نواقص و تقویت زیرساخت های مخابراتی را داده بود که تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

بسیاری از مناطق بلوچستان همچنان فاقد شبکه ارتباطی مناسب است و این باعث افت تحصیلی برخی از دانش آموزان و دانشجویان شده است.

موضوعی که نه تنها دانش آموزان را به عنوان آینده سازان کشور دچار چالش کرده، بلکه کسب و کارها را هم کساد کرده که این امر نارضایتی مردم و اصناف را در پی داشته است.

در عصر ارتباطات، کمترین توقع مردم آنتن دهی مناسب و اینترنت قوی و پرسرعت است اما به جز خودنمایی مقامات جمهوری اسلامی چیز دیگری در بلوچستان مشاهده نشده است.