بیمارستان چابهار در تزریق واکسن نوزادان تازه متولد شده بلوچ عاجز مانده است.

به گزارش رصد بلوچستان، بیمارستان #چابهار توان تامین و تزریق واکسن و ارائه کارت سلامت نوزادان تازه متولد شده بلوچ را ندارد و با فروش واکسن به دلالان راه ورود آنها به بیمارستان را باز کرده و با قیمت های نجومی در حال فروش آن به شهروندان هستند.

برخی از شهروندان شهرستان #چابهار از سوء مدیریت مسئولان و عدم تزریق واکسن به نوزادان تازه متولد شده به شدت ابراز گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند.

با وجود اینکه مردم چابهار از عدم دسترسی و تزریق واکسن به نوزادان خبر می دهند، دلالان در بیرون بیمارستان ها در حال شناسایی افراد و فروش واکسن با قیمت های نجومی هستند.

یکی از شهروندان #چابهار در این مورد گفت: “علاوه بر بیمارستان ها، این واکسن در دسترس کسی دیگر نیست؛ ورود دلالان و دسترسی آنها به واکسن توسط عوامل بیمارستانی برای فروش آن با قیمت های نجومی صورت می گیرد.”

با وجود اینکه شهروندان از نبود واکسن برای نوزادان روایت می کنند، دهقان رئیس بیمارستان امام علی چابهار کمبود واکسن را رد کرده است.