جمهوری اسلامی با عدم توان در مدیریت مملکت شهروندان را از حداقل امکانات محروم کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مدیریت مملکت موجب شده تا شهروندان به حداقل امکانات زندگی دسترسی نداشته باشند.

قطعی مکرر آب آشامیدنی و برق شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است.

اهالی #دزک از توابع شهرستان #سراوان به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند و مجبورند از طریق تانکر آب مصرفی خود را تامین کنند.

گفته می شود آب تانکری که شهروندان آن را خریداری می کنند نیز شور است و برای پخت و پز و آشامیدن قابل استفاده نیست.

براساس اعلام منابع مطلع، با وجود پیگیری های مکرر شهروندان به سازمان آبفا و شهرداری تاکنون پاسخ قانع کننده ای به قطعی آب در این منطقه داده نشده و مسئولین اقدامی برای رفع این مشکل در دستور کار ندارند.

همچنین قطعی مکرر برق در سراوان از بازار این شهر تا شهرک رجایی و سبحان موجی از انتقادها بر عملکرد جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.

قطعی مکرر برق باعث شده بسیاری از وسایل برقی شهروندان از قبیل یخچال، کولر و تلویزیون از کار بیفتند و خسارت های سنگینی را در وضعیت بد اقتصادی به شهروندان وارد کند.

عدم دسترسی به نعمت برق مغازه داران را نیز کلافه کرده است و موجب رکود در کسب و کار آنها شده است.