اهالی روستای کوه حیدر بشکرد مملکت بلوچستان به دلیل عدم دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی در وضعیت بدی قرار دارند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خود باعث شده اهالی روستای #کوه_حیدر از توابع بخش مرکزی شهرستان #بشکرد مملکت بلوچستان دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی نداشته باشند.

گفته می شود روستای #کوه_حیدر جمعیتی بالغ بر یک هزار نفر دارد و به دلیل خشک شدن چشمه و چاه ها اهالی آن دسترسی به آب ندارند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر هر خانواده در هفته تنها ۲۰ لیتر آب دریافت می کند. این آب با تانکر حمل و در اختیار مردم کوه حیدر قرار می گیرد.

زمان زیادی از تبلیغات وسیع جمهوری اسلامی برای انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی نمی گذرد. بنا به گفته مسئولان مربوطه بودجه کلانی توسط شرکت های صنعتی و دولت برای این طرح هزینه شده است.

هدف از ذکر این طرح اشاره به بودجه لازم برای انتقال آب پایدار به کوه حیدر است. معاونت بهره برداری و توسعه آبفا هرمزگان هزینه انتقال پایدار آب به روستای کوه حیدر را حدود ۶۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده و با بیان اینکه قابل به تامین این بودجه نیستیم آب پاکی را روی دست اهالی کوه حیدر ریخته است.

قابل ذکر است که با ایجاد خط انتقال آب از لوله انتقالی آب #جگین به #سردشت علاوه بر روستای #کوه_حیدر چندین روستای دیگر نیز از نعمت آب پایدار برخوردار خواهند شد. شاید تامین آب برای تولید فولاد در کویر مرکزی مهم ولی جان شهروندان مهمتر از تولید فولاد است.