اهالی روستای مدحک شهرستان مه گس به اینترنت دسترسی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، قطعی و اختلال در اینترنت مناطق مختلف بلوچستان به یک سریال و تراژدی تکراری تبدیل شده است.

روزانه ده ها گزارش از مناطق مختلف بلوچستان مبنی بر عدم دسترسی به اینترنت و قطعی سیگنال های تلفن همراه به دست گزارشگران رصد بلوچستان می رسد.

با وجود رسانه ای شدن این معضل در مناطق مختلف، جمهوری اسلامی و مقامات آن اقدامی در راستای رفع این معضل در دستور کار ندارند.

اهالی روستای #مدحک از توابع شهرستان #مه_گس با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ خانوار از اینترنت مناسب و پرسرعت محروم هستند.

این در حالیست که این روستا دارای دو دکل مخابراتی است که با وجود به بهره برداری رسیدن آنها، اما همچنان اینترنت ندارند و اهالی روستا مجبورند برای بهره مندی از آن و اتصال به اینترنت به قله کوه ها بروند.

شهروندان کشورهای توسعه یافته در حال برنامه ریزی برای سفر به سیاره های دیگر هستند اما در جغرافیای ایران شهروندان همچنان از حداقل امکانات تکنولوژی و فناوری محروم هستند.

فعالین مدنی بلوچ در این مورد گفتند: «حکومتی که برپایه دروغ و فریب بنا شده و مقامات و ارگان های آن به فکر جیب خود هستند، شهروندان نباید انتظار مدرنیته بودن داشته باشند. تنها راه رفع این مشکلات سرنگونی آن حکومتی است که ملت های خود را در تنگنا قرار داده است.»

لینک کانال تلگرامی:
https://t.me/rasadbalochistan/11106
اینستاگرام:
https://instagram.com/rasadbalochistan?igshid=hrpx63e71j6w

عدم دسترسی به اینترنت در روستای مدحک شهرستان مه گس

اهالی روستای مدحک شهرستان مه گس به اینترنت دسترسی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، قطعی و اختلال در اینترنت مناطق مختلف بلوچستان به یک سریال و تراژدی تکراری تبدیل شده است.

روزانه ده ها گزارش از مناطق مختلف بلوچستان مبنی بر عدم دسترسی به اینترنت و قطعی سیگنال های تلفن همراه به دست گزارشگران رصد بلوچستان می رسد.

با وجود رسانه ای شدن این معضل در مناطق مختلف، جمهوری اسلامی و مقامات آن اقدامی در راستای رفع این معضل در دستور کار ندارند.

اهالی روستای #مدحک از توابع شهرستان #مه_گس با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ خانوار از اینترنت مناسب و پرسرعت محروم هستند.

این در حالیست که این روستا دارای دو دکل مخابراتی است که با وجود به بهره برداری رسیدن آنها، اما همچنان اینترنت ندارند و اهالی روستا مجبورند برای بهره مندی از آن و اتصال به اینترنت به قله کوه ها بروند.

شهروندان کشورهای توسعه یافته در حال برنامه ریزی برای سفر به سیاره های دیگر هستند اما در جغرافیای ایران شهروندان همچنان از حداقل امکانات تکنولوژی و فناوری محروم هستند.

فعالین مدنی بلوچ در این مورد گفتند: «حکومتی که برپایه دروغ و فریب بنا شده و مقامات و ارگان های آن به فکر جیب خود هستند، شهروندان نباید انتظار مدرنیته بودن داشته باشند. تنها راه رفع این مشکلات سرنگونی آن حکومتی است که ملت های خود را در تنگنا قرار داده است.»