روستای ترک آباد از توابع شهرستان نرماشیر مملکت بلوچستان فاقد سیگنال های تلفن های همراه و اینترنت است.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم روستای #ترک_آباد از توابع شهرستان #نرماشیر مملکت بلوچستان در نسل ارتباطات از نعمت سیگنال های تلفن همراه و اینترنت مناسب و پرسرعت محروم هستند.

از آنجایی که تحصیل دانش آموزان از طریق فضای مجازی در جریان است، دانش آموزان این روستا به دلیل فقدان اینترنت از تحصیل باز ماندند.

با وجود پیگیری های مکرر مردمی، مسئولین قدمی در راستای رفع محرومیت و دسترسی اهالی این روستا به اینترنت انجام ندادند.

اهالی این روستا ضمن انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی به شدت ناراضی بوده و خواستار رسیدگی بیشتر از سوی مسئولین به رفع محرومیت ها هستند.