مردم سیریک مملکت بلوچستان به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم بندر #سیریک مملکت بلوچستان از ابتدایی ترین نیازهای خود محروم هستند و جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت آنها بی تفاوت است.

نبود آب شرب سالم و بهداشتی در بندر #سیریک به یکی از معضلات طولانی مدت مردم این منطقه تبدیل شده و با وجود پیگیری های مکرر مردمی و رسانه ای شدن آن، از سوی مسئولین مربوطه برطرف نشده است.

برخی از روستاهای این منطقه بیش از بیست روز آب شرب ندارند و در طول این مدت تنها ۱۰ دقیقه برای ذخیره آب فرصت دارند که وضعیت را برای آنها بحرانی کرده است.

یکی از شهروندان #سیریک در این مورد گفت: “برخی از شهروندان از جمله زنان و کودکان برای تامین آب شرب برای مصارف خود، کیلومترها راه را طی می کنند تا به آب دسترسی داشته باشند؛ آیا حق این مردم با وجود سرمایه های هنگفت این است؟”

وی افزوده است: “اهالی بندر سیریک بارها به صورت کتبی و شفاهی به ادارات و مسئولین مربوطه مشکل آب شرب خود را بیان کرده اما با بی تفاوتی مسئولین روبرو شدند.”

بخش هایی از بلوچستان بویژه #سیریک به بهانه توسعه و آبادانی به استان های همجوار الحاق شدند که پس از گذشت سالیان طولانی، وضعیت مردم آن تغییر چندانی نکرده بلکه از ابتدایی ترین نیازهای خود نیز محروم شده اند.