فریاد و صدای مظلومیت جازنشینان به گوش مقامات جمهوری اسلامی نمی رسد.

به گزارش رصد بلوچستان، جازموریان با داشتن زمین های حاصل خیز و منطقه ای بکر که در گذشته انبار علوفه مملکت بلوچستان بوده، در سایه مدیریت جمهوری اسلامی، اکوسیستم، محیط زیست و زندگی مردم بلوچ این منطقه در حال نابودی است.

مجتبی شجاعی فرماندار #دلگان به ایسنا گفته است: “موضوع حق آبه و مشکلات و مخاطرات زیست محیطی و آلودگی هوای ناشی از عدم رهاسازی حق آبه تالاب #جازموریان و عدم توجه به هشدارهای فعالین زیست محیطی و علائم ویران کننده طبیعت و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم جازنشین را فقط رسانه ها و مردم شنیده و درک‌ نموده اند، یا صدا خیلی آهسته هست و یا فریادها به گوش ناشنوا اثر ندارد.”

شجاعی در ادامه گفت: “اتفاقاتی در تالاب #جازموریان بدون پشتوانه علمی و مطالعاتی و بر خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن منافع و آینده جنوب غربی بلوچستان رقم خورده تا جایی که بر اساس پیش بینی ها، کانون اصلی ریزگردها در دهه آتی جنوب غربی بلوچستان خواهد بود و تبعات اقتصادی، اجتماعی و حیاتی ناشی از آن، دستپخت طراحان سدسازی های بی رویه می باشد.”

وی افزود: “وظیفه خود میدانیم بر اساس تکلیف شرعی، اجتماعی و مسوولیتی، موارد فوق را منعکس، اطلاع رسانی و پیگیری قانونی نماییم.”

شجاعی گفت: “بی اعتنایی مدیریت سد #جیرفت مملکت بلوچستان به مطالبه افکار عمومی و دلسوزان زیست محیطی و رسانه‌ها و عموم مردم مملکت بلوچستان در رهاسازی حق آبه زیست‌محیطی، بسیار تاسف بار است.”

وی گفت: “در سایه سهل انگاری و غفلت و عدم حساسیت و نظارت کافی، متاسفانه اقدامات غیر قانونی دیگری هم در جازموریان مملکت بلوچستان رقم خورده که آثار منفی مستقیمش بر حیات و اکوسیستم جنوب غربی بلوچستان تاثیر گذاشته که در حال بررسی است و در موقع ضرورت با اتمام بررسی های سازمان محیط زیست بلوچستان، منعکس می گردد.”