فوتبال، پرطرفدارترین رشته ورزشی جهان با بی تفاوتی جمهوری اسلامی در بلوچستان و سیستان پیشرفت نداشته است.

به گزارش رصد بلوچستان، فوتبال بلوچستان و سیستان و جوانان با استعداد فوتبالیست بلوچ در سایه بی توجهی جمهوری اسلامی در پهناورترین استان به نابودی کشیده شده و جوانان امید و آرزوهای خود را در رشته های ورزشی از یاد برده اند.

زمین های خاکی فوتبال با وجود سالیان طولانی و بازیکنانی که می توانستند برای جغرافیای ایران افتخارآفرینی کنند، در سایه اهمال کاری متولیان به فراموشی سپرده شدند.

استعدادهایی که بر اثر بی برنامگی متولیان و نبود تیم قوی یا نادیده گرفته می شوند و در آتش بی توجهی ها می سوزند، یا این که خودشان آستین همت را بالا می زنند و با نشان دادن توانایی شان اکنون در تیم های مطرح کشوری توپ می زنند، افرادی که شاید گاهی اسمی هم از آن ها بر سر زبان ها نباشد.

در این راستا، بسیاری از جوانان فوتبالیست بلوچ با استعدادهای درخشان خود در سایه بی توجهی جمهوری اسلامی مجبور به هجرت شدند که در کشورهای عربی و اروپایی در حال ادامه ورزش خود هستند.

همچنین با وجود سرمایه های هنگفت در سرزمین پهناور بلوچستان، این استان از یک استادیوم ورزشی مناسب و استاندارد نیز محروم است.

فعالین مدنی بلوچ در این مورد گفتند: ”زمانی مردم و جوانان بلوچ می توانند استعدادهای درخشان خود را به جهانیان نشان دهند که به حق حاکمیت ملی برسند؛ امارات متحده عربی با رسیدن به حق حاکمیت ملی هم اینک به یکی از مدرن ترین و مرفه ترین کشورهای دنیا با استادیوم های ورزشی برتر دنیا تبدیل شده است که در صورت رسیدن ملت بلوچ به آن می تواند هم طراز آن باشد.“