عبدالستار حسینی: «حکومت ایران برای متشنج کردن اوضاع افغانستان به مخالفان سلاح می دهد.»

به گزارش رصد بلوچستان، عبدالستار حسینی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به تازگی اعلام کرد، حکومت ایران برای نفوذ بیش‌تر و متشنج‌کردن اوضاع افغانستان، تلاش دارد که از مسیر‌های غیرقانونی سلاح‌های مختلف‌النوع را در اختیار مخالفین مسلح دولت قرار دهد.

براساس گزارش تحقیقی سایت رسانه‌ای «کلید گروب»، عبدالستار حسینی عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفته است، طی دو سال اخیر تشدید جنگ و واقعه‌های ناامنی نشان می‌دهد که قاچاق سلاح اخیراً در ولایت‌های حوزه غرب این کشور افزایش یافته است.

حسینی اضافه کرد: «انواع سلاح‌های سبک و سنگین برای حمایت از مخالفین مسلح دولت از کشور ایران به گونه‌ی قاچاقی وارد ولایات حوزه غرب می‌شود».