ژنرال مبین خان گفت: «جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر و اقوام و مذاهب متهم است.»

به گزارش رصد بلوچستان، ژنرال مبین خان عضو کمیسیون امارت اسلامی نسبت به صحبت های سران حکومت جمهوری اسلامی در جغرافیای ایران مبنی بر حقوق ملت ها در افغانستان واکنش نشان داد.

حکومت جمهوری اسلامی جغرافیای ایران در نشست تهران خواستار حکومت فراگیر با شمولیت تمام اقوام در افغانستان شده بود.

مقام های جمهوری اسلامی گفته اند در افغانستان حکومت همه شمول شکل بگیرد تا تمام اقوام آن کشور در حکومت سهیم باشند.

ژنرال مبین خان عضو کمیسیون امارت اسلامی در پاسخ مقامات جمهوری اسلامی گفته است: “ما هم خواهان حقوق اهل سنت و کوردهای جغرافیای ایران هستیم.”

مبین خان چندی پیش هم جمهوری اسلامی را به دخالت در امور افغانستان متهم کرده و انتخابات ایران را نیز عاری از اراده مردم و دیکتاتوری دانسته بود.

ژنرال مبین افزود: “چون ایران خود به نقض حقوق اقوام و مذاهب متهم است و آنهایی که خود ناقض حقوق بشر هستند چرا در امور داخلی کشور های دیگر به خود حق دخالت میدهند.”

لازم به ذکر است که ژنرال مبین خان به حقوق ملت بلوچ در جغرافیای ایران که سال هاست توسط جمهوری اسلامی سرکوب، شکنجه و قتل عام می شوند هیچ اشاره ای نکرده است.