کودک ۱۰ ساله مینابی بر اثر نیش عقرب با وجود اقدامات درمانی جان باخت.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، یک کودک ۱۰ ساله #مینابی به دلیل عقرب گزیدگی با وجود اقدامات درمانی در بیمارستان بندرعباس جان خود را از دست داد.

از هویت این کودک تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود این کودک بلوچ در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، دچار عقرب گزیدگی شده و توسط خانواده به بیمارستان حضرت ابوالفضل #میناب مملکت بلوچستان منتقل شده است.

براساس این گزارش، پس از انجام آزمایشات، این کودک جهت ادامه درمان به بندرعباس منتقل شده و در تاریخ ۲۲ خرداد در این بیمارستان جان خود را از دست داده است.

دکتر ماکیانی رئیس بیمارستان میناب، کشندگی سم عقرب را باعث از دست رفتن جان این کودک ده ساله عنوان کرده است.

ماکیانی گفته است: «در سال گذشته آمار ثبت شده گزشها در شهرستان میناب یازده هزار و ۵۴۸ نفر بوده و از ابتداي سال تاكنون ۵۵۴ مورد ثبت گزش داشته ایم كه اين آمار ها به غير از موارد سرپايي اورژانس محاسبه شده است.»