سربازان گمنام امام زمان از کشف یک محموله بزرگ مرغ قاچاق در شهرستان سیریک مملکت بلوچستان خبر دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، سربازان گمنام امام زمان در یک عملیات پیچیده، یک محموله بزرگ مرغ قاچاق را در شهرستان #سیریک مملکت بلوچستان کشف کردند.

جمهوری اسلامی پس از قاچاق خواندن دیگر اقلام غذایی، مرغ را نیز به یک کالای قاچاق معرفی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان #سیریک مقدار مرغ کشف شده را یک تن و ۵۳۶ کیلوگرم از یک دستگاه کامیونت ایسوزو عنوان کرده است.

جمهوری اسلامی با عدم توجه و عدم در اختیار قرار دادن کالاهای اساسی به شهروندان، آنها را دچار مشکل کرده است.

این در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی با به انحصار گرفتن کالاهای اساسی، اجازه خرید و فروش و کسب و کار را به دیگر شهروندان نمی دهد و آن را قاچاق می داند.

ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده بسیاری از اقلام غذایی در شهرهای مختلف نایاب شود و قیمت آنها افزایش چشمگیری پیدا کند.