فاصله آموزشی در دولت روحانی و حکومت جمهوری اسلامی بین بلوچستان و تهران به ۵۷ برابر رسیده است.

به گزارش رصد بلوچستان، ساختار آموزشی جغرافیای ایرانبه لطف جمهوری اسلامی ساختاری تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است، هر اتفاقی که درون آن صورت می‌گیرد، به ضرر طبقاتی است که فرصت‌های اقتصادی و دسترسی‌های کمتر و ضعیف‌تری دارند؛ به‌طور مثال در آموزش مجازی، حجم بسیاری از طبقات پایین جامعه از آموزش محروم می‌شوند؛ چرا که حداقل‌های دسترسی به ‌نظام آموزشی را از دست می‌دهند.

مجید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: “آمارها نشان می‌دهد که ۲ و نیم میلیون دانش‌آموز امکان دسترسی به آموزش مجازی ندارند و ما هر روز شاهد این هستیم که دانش آموزان بیشتری از تحصیل محروم ‌شوند.”

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران بیان کرد: “آموزش مجازی بر بستر ناعادلانه آموزش کشور، در حقیقت نابرابری بیشتری را به دنبال خواهد داشت؛ در کنار این موضوع عدم دسترسی یا دسترسی باکیفیت پایین نیز باعث می‌شود که امکاناتی که در آموزش حضوری وجود دارد، مانند مهارت، تماس‌های تربیتی بین معلم و دانش‌آموز از بین برود.”

وی افزود: “باید ناعدالتی و تبعیض در نظام آموزشی رفع شود، آموزش‌وپرورش باید به دنبال کاهش نابرابری آموزشی و برقراری عدالت آموزشی در کشور باشد و این تنها چیزی است که آموزش‌وپرورش به آن توجه نمی‌کند.”

وی با انتقاد از بی توجهی دولت و جمهوری اسلامی به موضوع آموزش، تصریح کرد: “ما در دولت روحانی شاهد تعمیق تبعیض در نظام آموزش بوده ایم، در سال ۱۳۹۲ که آقای روحانی دولت را تحویل گرفته است فاصله آموزشی بین بلوچستان با تهران ۴۰ برابر بوده است اما در سال های ۹۶ و ۹۷ و سالهای اخیر این فاصله به ۵۷ برابر در نظام آموزشی رسیده است و این نابرابری‌ها به دلایل خصوصی کردن نظام آموزشی افزایش پیداکرده است و باید جلوی این خصوصی کردن گرفته شود چراکه نظام آموزشی ما باید ملی باشد تا بتواند در خدمت عامه مردم قرار بگیرد.”