مینو محرز: «واکسن روسی کرونا در برخی از شهروندان جغرافیای ایران عوارض شدید ایجاد کرده است.»

به گزارش رصد بلوچستان، واکسن اسپوتنیک وی کرونا که ساخت روسیه و فاقد تاییدیه سازمان بهداشت جهانی است باعث عوارض شدید در برخی از شهروندان پس از تزریق شده است.

تیم خبری رصد بلوچستان بارها نسبت به تزریق این واکسن هشدار داده بود که هم اکنون مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از ایجاد عوارض شدید در برخی از شهروندان پس از تزریق این واکسن خبر داده است.

مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مصاحبه با سایت “رکنا” در مورد واکسن های وارداتی کرونا به ایران گفت: «تاکنون مقدار کمی واکسن از کشورهای چین و روسیه وارد کشور شده است که در این میان، واکسن روسی در برخی افراد عوارض شدیدی ایجاد کرده که البته در بسیاری از افراد این عوارض برطرف شده، اما در برخی افراد هم هنوز عوارض ناشی از دریافت واکسن روسی کرونا وجود دارد.»

او توضیح بیشتری در مورد این عوارض شدید و تعداد و درصد افرادی که دچار آن شده‌اند، نداده است.

جمهوری اسلامی با خرید و وارد کردن واکسن های تایید نشده سازمان بهداشت جهانی باعث در خطر افتادن جان و سلامت شهروندان در جغرافیای ایران شده است.