عوامل سپاه و جمهوری اسلامی با انتشار گزارش های کذب در حال تبرئه علی خامنه ای و سپاه در مورد گرفتار شدن سوخت بران در مرز هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، صدها تن از سوخت بران بلوچ ده ها روز است که در پی اقدامات سپاه و ارتش پاکستان در دو سوی مرز بدون آب و غذا مانده و در وضعیت بغرنج و نگران کننده ای قرار دارند.

در این راستا، عوامل وابسته به سپاه و جمهوری اسلامی با انتشار گزارش هایی در رسانه های خود در حال تبرئه سپاه و علی خامنه ای نسبت به این اقدامات هستند.

با توجه به انتشار گزارش هایی در رسانه های مردمی، سوخت بران اقرار کرده اند که سپاه و ارتش پاکستان با همکاری یکدیگر مانع از تردد سوخت بران شده اند.

همچنین در روستاهای مرزی چون #حق_آباد و #شمسر مقادیر زیادی سوخت به دلیل بسته شدن مرز دپو شده که این موضوع می تواند جان هزاران مردم بلوچ در این منطقه را در خطر قرار دهد.

فرماندار سراوان در این زمینه با تبرئه سپاه و جمهوری اسلامی، مقصر اصلی گرفتار شدن سوخت بران را ارتش پاکستان عنوان کرده و گفته است: «طرف پاکستانی در حال کشیدن سیم خاردار حایل مرز است.»

فرماندار سراوان همچنین گفته که ما نمی دانیم پاکستان دقیقا چه برنامه ای در دستور کار دارد.

عوامل جمهوری اسلامی با عدم اطلاع از وظیفه آنها در نقاط صفر مرزی تنها در حال ارائه بیانات دیکته شده سپاه هستند و خود را به عنوان یک مهره به اثبات رسانده اند که هیچ اختیاری در رابطه با منطقه و رفع نیازهای شهروندان ندارند.