یکی از مخاطبان گزارش داده که تلاش کرده بر اساس دستور خامنه ای جهت افزایش جمعیت و قانون جدید ایران برای فرزند بیشتر زندگی بهتر، وام فرزند آوری دریافت کند، اما پس از اقدام متوجه شده است که این قانون شامل بلوچستان نمیشود!

شایان ذکر است که تسهیلات تولد فرزند آوری به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲/۵ نباشد و در بلوچستان نرخ باروری ۳/۷۷ است.

نکته جالب ماجرا اینجاست که تنها جایی که در ایران نرخ باروری بالای ۲/۵ است بلوچستان است.

این نشان میدهد که قانون وضع شده تنها و تنها بلوچستان را از «فرزند آوری بیشتر» استثنا کرده است.

به عبارت دیگر تنها بلوچها نباید فرزند بیاورند، بقیه مناطق به دستور خامنه ای باید فرزند بیشتری داشته باشند.

این در حالی است که استان س و ب یکی از پهناورترین استانها با کمترین میزان جمعیت و بالاترین تعداد مرگ و میر است.