مسئولین شهرستان سراوان فرسودگی ناوگان حمل و نقل را عامل دپوی زباله ها می دانند.

به گزارش رصد بلوچستان، ناکارآمدی و سوء مدیریت مسئولین جمهوری اسلامی در شهرستان #سراوان باعث دپوی زباله ها و فضای زشت در بسیاری از مناطق به همراه بوی تعفن شده است.

با توجه به شرایط حاد کرونایی و دپوی زباله ها در مناطق مختلف شهر #سراوان که احتمال آلودگی آنها به ویروس کرونا دور از انتظار نیست بر نگرانی شهروندان افزوده است.

گفته می شود در این راستا بهزاد دهواری رئیس اداره محیط زیست سراوان با عبدالله درزاده شهردار سراوان در خصوص پیگیری مشکلات زیست محیطی شهر ناشی از انباشت زباله و نخاله در شهر دیدار کرد.

این دیدار که در دفتر شهردار انجام گرفت در رابطه با دپوی زباله در نقاط مختلف شهر، پاکسازی سایت موقت زباله، جانمایی محل تخلیه نخاله ها و سایر معضلات زیست محیطی شهر بحث و تبادل نظر شد.

رئیس اداره محیط زیست سراوان گفته که شهردار سراوان فرسودگی ناوگان حمل و نقل شهرداری را عامل اصلی موارد فوق ذکر و بیان کرده که پیگیر تامین ماشین آلات جدید هستند، تعمیر یک دستگاه لودر شهرداری و جمع آوری نخاله در پیاده رو ها و خیابان های شهر از مواردی عنوان شد که در حال انجام است.