مولوی عبدالصمد ساداتی: «تبدیل بی‌ضابطه روستاها به شهر و بخش‌ها به شهرستان‌ها در بلوچستان بدون توجه به زیرساخت ها موجب عدم پیشرفت و توسعه است.»

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت #سراوان نسبت به ارتقای روستاها به شهر بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات لازم واکنش نشان داده و آن را موجب عدم پیشرفت و توسعه عنوان کرده است.

مولوی ساداتی در این مورد گفته است: “طرح‌های تقسیمات کشوری برای ایجاد شهرستانهای جدید در استان بلوچستان صورت گرفته است اما سوال برانگیز است که چرا بدون توجه به زیرساخت ها شهرها و شهرستانهای جدید تاسیس می شود.”

امام جمعه اهل سنت سراوان در ادامه گفته است: “تقسیمات بدون آماده کردن زیرساخت های مناسب خدمتی به مردم نیست بلکه مردم هزینه زندگی شهری را می پردازند بدون آن که از حداقل امکانات و مزایای زندگی شهری بهره مند باشند.”

این در حالیست که براساس مصوبه سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی، روستاهایی با جمعیت بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر می‌توانند تبدیل به شهر شوند، اگرچه شرایط و سازوکارهایی نیز به غیر از تعداد جمعیت تعیین شده اما هیچ‌گاه سخن و اشاره‌ای از آن به میان نیامده است.

تبدیل یک روستا به شهر مسایلی از جمله ایجاد شهرداری، نمایندگی فرمانداری و ایجاد دفاتر و نمایندگی ادارات کل در آن را به دنبال داشته که هر یک به نوبه خود برای استقرار و ارایه خدمات، معضلاتی را به همراه داشته و دارند.

همچنین تبدیل روستا به شهر باعث تغییر در فضاهای کالبدی و زراعی آنها می شود و در کنار آن می تواند هزینه های بیشتری را برای شهروندان آن منطقه به همراه داشته باشد.

بسیاری از روستاهای بلوچستان به شهر ارتقا پیدا کرده است؛ در حالی که هیچ کدام از آنها و پس از گذشت یک سال، تاکنون حداقل امکانات شهری را دارا نیستند.

دهستان #آهوران شهرستان #گیه ۷ سال پیش به مرکزیت چانف به بخش ارتقا پیدا کرد، اما مردم آن همچنان از حداقل امکانات اداری محروم هستند و مجبورند به بخش #اسپکه مراجعه کنند.

در سال جاری حدود ۲۰ روستا در شرایطی در استان به شهر، و بخش ها به شهرستان ارتقا پیدا کردند که از حداقل امکانات و شرایط شهری محروم هستند.

لازم به ذکر است، فعالین مدنی بلوچ این اقدامات را در راستای زمینه سازی برای تقسیم استان عنوان کردند که بارها اعتراض گسترده شهروندان بلوچ را در فضای مجازی و حقیقی به همراه داشته است.