آیت‌الله امجد علی خامنه ای را فرعون خطاب کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، آیت‌الله محمود امجد ضمن درخواست از مردم برای عدم مشارکت در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی، نسبت به تصمیمات علی خامنه‌ای به شدت اعتراض کرد و او را فرعون خطاب کرد.

آیت‌الله محمود امجد از اعضای برجسته حوزه علمیه با انتشار یک نامه سرگشاده ضمن ابراز ناخرسندی از شرایط فعلی کشور، علی خامنه‌ای را به خاطر آنچه ” استخفاف و پایمال کردن حقوق مردم” نامیده مورد بازخواست قرار داده است.

این عضو حوزه علمیه در ابتدای نامه خود با اشاره به استبداد رای خامنه‌ای، وی را دیکتاتور و بازیگری در لباس روحانیت خوانده است.

وی در ادامه چند سوال خطاب به علی خامنه‌ای مطرح کرده است که در آن آمده است: “شما نام این استخفاف مفتضح را انتخابات می‌گذارید؟! و بعد هم برای هر کسی که نخواهد در این نمایش شرکت کند، حکم ارتکاب گناه کبیره صادر می‌کنید؟! آیا اگر کسی نخواست به این استخفاف تن دهد معصیت کرده؟!”

محمود امجد با اشاره به دفاع خامنه‌‌ای از حجاب اجباری نوشته است؛ کار را به دست پلیس می‌سپارید در حالی که می‌دانید چه جنایت‌ها و فسادهایی در اثر این امر رخ داده است.

وی در ادامه به طور مستقیم خامنه‌ای را خود رای نامیده و می‌نویسد: “در وضعیت فعلی از آنجا که در مملکت یک رأی بیشتر وجود ندارد و آن رأی آقای خامنه‌ای است و این عین فرعونیت است و از آن جا که اینها همگان را برده می‌خواهند، شرکت در این نمایش، مصداق شراکت در استخفاف مردم و ظلم پذیری است.”

محمود امجد در پایان خطاب به تمام روحانیون جغرافیای ایران نوشت که یا عمامه از سر بردارند و یا در مقابل این بدعت‌ها و ظلمی که بر مردم می‌رود و پایمال شدن حقوق ایشان بایستند.