جمهوری اسلامی با تغییر بافت جمعیتی در دزاپ، باعث شده این شهر بیشترین حاشیه نشینی را داشته باشد و مردم بلوچ با حداقل امکانات و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند.

به گزارش رصد بلوچستان، فرماندار دزاپ از ۴۴ درصد حاشیه نشینی در شهر #دزاپ خبر داده است.

ابوذر مهدی نخعی فرماندار دزاپ گفت: «۴۴ درصد شهر #دزاپ را حاشیه‌نشینی تشکیل داده و با این وجود همچنان سیل مهاجرت به این شهر ادامه دارد؛ در حالی که متاسفانه در زمینه تامین زمین با محدودیت زیادی روبرو است.»

وی افزود: «بیشترین نرخ رشد جمعیت شهری کشور به دزاپ اختصاص دارد که همین مساله در گذشته موجب رشد زمین خواری شده بود اما اکنون با اقدامات گسترده انجام شده نرخ رشد زمین خواری در دزاپ به شدت کاهش یافته است.»

جمهوری اسلامی با مصادره زمین های مردم بلوچ، آنها را وادار به زندگی در حاشیه شهر دزاپ با حداقل امکانات کرده و غیربومیان و افراد وابسته به سپاه و حکومت در مرکز شهر در حال زندگی مرفه و بدون دغدغه هستند.