فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت معترضان به کشتار سوخت بران در کورین دزاپ خبر داده است. اما قاتلان ۳۷ سوخت بر بلوچ در مرز شمسر سراوان همچنان آزاد هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر داده که معترضان به کشتار سوخت بران در #کورین #دزاپ بازداشت شده اند. اما از بازداشت نیروهای سپاه که بیش از ۳۷ سوخت بر بلوچ را در مرز شمسر #سراوان قتل عام کردند، اشاره ای نکرده است.

در تاریخ ۴ اسفند ماه ۹۹، بیش از ۳۷ سوخت بر بلوچ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز #شمسر #سراوان کشته و زخمی شدند.

پس از کشتار سوخت بران توسط سپاه، اعتراضات گسترده در شهرهای بلوچستان در پی این اقدام سپاه صورت گرفت.

این در حالیست که حدود دو ماه از کشتار سوخت بران گذشته و فرماندهان سپاه قول شناسایی و محاکمه عاملان این جنایت را داده بودند، تاکنون اقدامی انجام نشده است.

سپاه پس از آرام شدن جو اعتراضات، در حال سرکوب و بازداشت های گسترده در شهرهای بلوچستان است.