مردم بلوچ با فرهنگ اصیل زیبای خود به جمع آوری بار کامیون واژگون شده در پسکوه شهرستان خاش پرداختند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۸ آذرماه ۹۹، بر اثر واژگونی کامیون حامل کیک و بسکویت در محور #خاش به #پسکوه، مردم نوعدوست و مهمان نواز بلوچ با جمع آوری بار آن به کمک راننده آن شتافتند.

واژگونی این کامیون در پیچ های تند حوالی روستای #قادرآباد به وقوع پیوسته و خوشبختانه سرنشینان کامیون وضعیت جسمانی مناسبی دارند.

مردم بلوچ با وجود فقر تحمیلی و تبعیض گسترده جمهوری اسلامی بارها ثابت کردند که دارای فرهنگ اصیلی که از گذشتگان خود به ارث برده، هستند.

سنت «میارجلی» میراث هزاران ساله #مردمبلوچستان در حمایت از ستمدیدگان است.

سنت « #میار_جلی» یا «#میارداری» در #بلوچستان شامل فرهنگ و آداب و رسومی است که بر اساس آن به ستمدیدگان و مظلومان پناه داده می شود و ضمن حفاظت از فرد پناهنده از حقوق وی دفاع می شود.

پیش از آنکه تجارب جنگ جهانی دوم به کمک کشورهای جهان بیاید و «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» شکل بگیرد در #بلوچستان سنتی با قدمت یک هزار سال به عنوان «میارداری» وجود داشته که پناهندگان را از هر تعرضی مصون می‌داشته است.