رئیس انجمن علمی خشكسالی و تغییر اقلیم گفت: «قدم نخست، دیپلماسی آب و مذاکره وزارت امور خارجه با کشور افغانستان برای تأمین حقابه شمال بلوچستان است که باید در دستور کار قرار گیرد و از مردم دریغ نشود.»

به گزارش رصد بلوچستان، فرود شریفی رئیس سابق جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور و رئیس انجمن علمی خشکسالی و تغییر اقلیم درمورد مشکل بی آبی در سرزمین پهناور بلوچستان، مسئله آب را با توجه به قرار گرفتن در کمربند خشک بسیار مهم و حساس خوانده و موضوع خشکسالی و نوسانات بارندگی در این منطقه را از گذشته‌های دور مشکل ذاتی منطقه عنوان کرده است.

به گفته شریفی، بلوچستان به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک تر، اصولاً بیشتر تحت تاثیر نوسانات بارندگی است که این موجب شده در حال حاضر مناطق کشت و کار و هامون با کم آبی شدیدی مواجه باشند.

شریفی به راهکارهای حل معضل کم آبی در این مناطق اشاره کرده و افزوده است: «قدم نخست، دیپلماسی آب و مذاکره وزارت امور خارجه با کشور افغانستان برای تأمین حقابه این منطقه است که باید در دستور کار قرار گیرد و از مردم دریغ نشود.»

وی با اشاره به اینکه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در این سالهای کم آبی تبخیر شده گفت: «ما باید منابع آبی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که تبخیر نشوند و به مصرف بهینه برسند.»

این در حالیست که سپاه پاسداران با عدم رهاسازی آب دو سد پیشین و زیردان موجب تبخیر آب آنها بدون استفاده شده است و کشاورزی در شهرستان #دشتیاری از بین رفته است.