در برخی از نانوایی های بلوچستان و سیستان، نان قسطی به فروش می رسد.

به گزارش رصد بلوچستان، برخی از مردم بلوچستان و سیستان در سایه جمهوری اسلامی و به دلیل بیکاری، فقر و نبود کار و شغل مناسب توان تامین حداقل نیازها و نان خشک برای سیر کردن خانواده های خود را ندارند.

در نانوایی های شهرستان #گنداوک و #نصرآباد، مردم به صورت قسطی و نسیه نان روزانه برای خانواده های خود را تامین می کنند.

طبق اعلام منابع محلی، در یکی از نانوایی های #گنداوک یک شخص ۱۵ هزار تومان بدهکار است و دیگری فقط ۳ هزار تومان، بدهی یکی به ۷۰ هزار تومان می‌‌رسد و نانوا را شاکی کرده است. نانوایی که خودش یکی از اهالی #گنداوک (قصرقند) است.

بسیاری از اهالی شهرستان #گنداوک نان را نسیه می‌خرند و نانوای فقیر می‌گوید که دستان خودش هم تنگ است و آنقدرها نمی‌تواند نسیه‌فروشی کند.

نانواهایی در #نصرآباد هم وجود دارند که نان را قسطی می‌فروشند.

برخی ها کارت ملی مشتری‌ها را گرو گرفته‌ و بعضی هم به حساب آشنایی و همسایگی کار می‌کنند.

جمهوری اسلامی وضعیت معیشت مردم را به شدت دچار بحران کرده و شهروندان توان تامین حداقل نیازهای خود را ندارند.