تعدادی از پرسنل شهرداری نصرآباد در پی پرونده معروف به تخلف شهردار بنابه دستور مقام قضایی جمهوری اسلامی تعلیق شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از جنجال پرونده تخلفات رخ داده در شهرداری #نصرآباد، چند روز قبل با دستور مقامات قضائی جمهوری اسلامی افرادی که در این پرونده دخیل بودند به تعلیق درآمدند.

بر اساس این گزارش، طبق تحقیقات انجام شده شواهد حاکی از آن است که اکثر افراد به تعلیق درآمده قبل از اجرا شدن این حکم دارای مسئولیت های در شهرداری #نصرآباد بوده اند و این تعلیق تا زمان صدور رای نهایی توسط مقامات قضائی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

گفته می شود با توجه به کاهش این تعداد نیرو، برخی مناصب بدون مسئول و یا برخی از مسئولین در شهرداری #نصرآباد دارای چند منصب شده اند.

این افراد در حالی به تعلیق درآمدند که پیش از این نیز در ادارات و دستگاه های دیگر دولتی در بلوچستان نیز تعدادی از مسئولین بازداشت شده بودند.

فساد سیستماتیک در ارگان های دولتی بیش از پیش در حال افشا هستند و این نتیجه فساد در حکومت جمهوری اسلامی را نشان می دهد.

فعالان سیاسی بر این باورند که افزایش فساد و اختلاس در دستگاه های دولتی به دلیل پایان حکومت ها در یک کشور است.