روستاهای بخش های کیشکور شهرستان سرباز و پلان شهرستان چابهار دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، روستای #میدانجاه بخش #کیشکور شهرستان #سرباز و روستای #مولادادزهی بخش #پلان شهرستان #چابهار در ماه مبارک رمضان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی محروم هستند.

روستای #میدانجاه از توابع بخش #کیشکور با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ خانوار دسترسی به آب شرب ندارند و در بدترین شرایط زندگی قرار دارند.

کمبود و نبود آب در این روستا موجب شده وضعیت شهروندان از نظر بهداشتی با چالش های عدیده ای روبرو شود.

همچنین در روستای #مولادادزهی بخش #پلان، شهروندان به دلیل نبود آب لوله کشی، آب مورد نیاز خود را از هوتگ هایی تهیه می کنند که کاملا غیربهداشتی است و انواع حیوانات و احشام از آن استفاده می کنند.

مصرف این آب برای اهالی روستای مولادادزهی نیز باعث شیوع بیماری ها و امراض مختلف در بین شهروندان شده است.

یکی از اهالی این روستا ضمن انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی که استفاده از آب هوتگ ها را رد و تکذیب کرده بود گفت: «برای اثبات استفاده از آب هوتگ توسط شهروندان، مقامات جمهوری اسلامی به این روستا وارد بشوند و با چشمان خود استفاده و آشامیدن از آب هوتگ را ببینند.»

وضعیت آب و بهداشت در مناطق بلوچستان بسیار بغرنج و نگران کننده است و جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی در راستای رفع این مشکلات در دستور کار نداشته است.