مدیریت ناکارآمد باعث بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، نبود مدیریت مناسب و عدم توجه جمهوری اسلامی به شهروندان بلوچ، از جمله عمده عوامل فقدان امکانات در شهرهای بلوچستان و سیستان است.

پابگاه اورژانس روستای #علی_آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان #سرباز فاقد آمبولانس است که مشکلاتی را برای بیماران اورژانسی بوجود آورده است.

طبق اعلام منابع محلی، غروب روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، یک مصدوم تصادفی از درمانگاه روستای #علی_آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان #سرباز با ماشین شخصی و بدون تجهیزات پزشکی و حتی آتل به بیمارستان خاتم #پهره اعزام شد.

آمبولانس پایگاه اورژانس روستای #علی_آباد به مدت ۲ سال است که خراب بوده و یک آمبولانس فرسوده را جایگزین آن کردند که بعد از مدتی این آمبولانس نیز به دلیل فرسودگی زیاد از کار افتاده و هم اکنون پایگاه اورژانس علی آباد فاقد آمبولانس و تکنسین اورژانس است.

با وجود قرار گرفتن پایگاه مذکور در مسیر ترانزیتی #پهره – #چابهار و دارا بودن مرکز درمانی و بخش تسهیلات زایمانی در روستا که جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد، نیاز مبرم و حیاتی به دو دستگاه آمبولانس دارد که در سایه مدیریت جمهوری اسلامی توجهی به این منطقه نیز نشده است.