در سایه بی تفاوتی جمهوری اسلامی، شهروندان پنوچ از حداقل امکانات پزشکی و بیمارستانی محروم هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، نبود حداقل امکانات پزشکی و بیمارستانی در شهرستان #پنوچ باعث از دست رفتن جان شهروندان در سایه اهمال کاری جمهوری اسلامی شده است.

این شهرستان که فاقد امکانات مناسب است، شهروندان آن با کوچکترین خطر نسبت به سلامت شان، جان خود را از دست می دهند.

با وجود اینکه این شهرستان دارای بیمارستان است، اما از امکانات ابتدایی آن که لازمه ی هر بیمارستان است، محروم می باشد.

نبود حداقل امکانات پزشکی و درمانی باعث شده پزشکان این شهرستان بیماران را به شهرستان #پهره ارجاع دهند که به دلیل بُعد مسافت زیاد، بسیاری از بیماران در مسیر جان خود را از دست دادند.

این در حالیست که پس از سال ها از افتتاح بیمارستان #پنوچ، هیچگونه اقدامی برای مجهز کردن آن در دستور کار قرار نگرفته و به حال خود رها شده است.