اهالی هواشناسی و ولی آباد خاش از عدم دسترسی به اینترنت گلایه دارند.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه مدیریت جمهوری اسلامی و عدم توجه به شکایت های مکرر، اهالی منطقه #هواشناسی و #ولی_آباد #خاش از نعمت اینترنت محروم هستند.

جمهوری اسلامی در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهروندان را از حداقل ترین نیازهای خود محروم کرده است.

یکی از اهالی این منتطقه با انتقاد شدید از مسئولین گفت: “برای هزارمین بار گزارش دادیم و پیگیری کردیم و آخرش هیچی و کسی صدای مردم مان را نشنید! به چه کسی بگوییم که اینترنت هواشناسی و ولی آباد خاش مشکل دارد و مخابرات فکری به حال قسمت هواشناسی و ولی آباد خاش نمی‌کند؟”

با وجود پیگیری های مکرر مردمی، تاکنون اقدامی در راستای اتصال به اینترنت این منطقه انجام نشده و انتقاد شدید شهروندان را به همراه داشته است.