بسیاری از روستاهای بخش زرآباد شهرستان کنارک دسترسی به اینترنت مناسب و پرسرعت ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خود و عدم توجه به ابتدایی ترین نیازها، شهروندان مناطق مختلف مملکت بلوچستان را در تنگنا قرار داده است.

در عصر ارتباطات و تکنولوژی اهالی روستای #دوکی از توابع بخش #زرآباد شهرستان #کنارک از اینترنت پرسرعت بی بهره هستند.

گفته می شود در ماه های اخیر دکل سیگنال های تلفن همراه در روستای #دوکی نصب و راه اندازی شده و به اینترنت 4G متصل شده است اما سرعت لازم را ندارد و از اینترنت E نیز سرعت کمتری دارد.

براساس این گزارش، مسئولین مخابرات چند ماه پس از راه اندازی این دکل مخابراتی باطری های آنها را به سرقت برده اند که به محض قطعی برق سیگنال های تلفن همراه نیز قطع می شوند که شرایط را برای ارتباطات اهالی این روستا بسیار سخت کرده است.

بنابر اعلام منابع مطلع، ۹ روستای همجوار از دکل مخابراتی روستای دوکی استفاده می کنند که جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خود جهت ارتقای زیرساخت های این دکل مخابراتی اقدامی در دستور کار ندارد.