فقدان اینترنت و خطوط ارتباطی مردم روستا های دورودی و کماهی بخش گنبکی شهرستان ریگان مملکت بلوچستان را کلافه کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، در شرایطی که استفاده از اینترنت و خطوط ارتباطی تلفن همراه از نیازهای مبرم مردم جامعه است مردم روستاهای #دورودی و #کماهی بخش #گنبکی شهرستان #ریگان مملکت بلوچستان به دلیل فقدان آن در مضیقه قرار دارند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر رصد گفت: ”اهالی روستاهای #دورودی و #کماهی برای برقراری یک تماس ساده باید بالای کوه ها و تپه ها بروند که در اکثر مواقع جوابگو نیست، این درحالی است که مسئولین می توانند با اندکی تقویت سیگنال های تلفن همراه مشکل آنتن دهی این روستاها را حل کنند.“

این منبع مطلع در ادامه افزود: ”با توجه به اینکه برگزاری کلاس ها از طریق فضای مجازی در جریان است، نبود خطوط مخابراتی دانش آموزان و دانشجویان این روستاها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده و بسیاری از آنها از تحصیل بازماندند.“

از آنجایی که اینترنت به یک نیاز ضروری در عصر حاضر برای شهروندان تبدیل شده، عدم دسترسی به آن مردم مناطق مختلف مملکت بلوچستان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

لازم به ذکر است مردم روستاهای فوق با وجود پیگیری های مکرر نتیجه ای حاصل نکرده و از عملکرد جمهوری اسلامی در این خصوص بشدت ناراضی هستند.