بیمارستان رازی سراوان فاقد حداقل امکانات بهداشتی و فردی است و بیماران در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

به گزارش رصد بلوچستان، بیمارستان رازی سراوان فاقد حداقل امکانات بهداشتی است که گلایه و انتقاد شدید بیماران و همراهان آنها را به همراه داشته است.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: «بیمارستان رازی سراوان از حداقل امکانات بهداشتی برخوردار نیست و بیماران بر روی تخت هایی بستری می شوند که روتختی ها پر از چرک هستند و پرستاران با دستکش های یکبار مصرف چندین بار از بیماران مختلف رگ دست میگیرند.»

این منبع در ادامه گفت: «همچنین روشویی های بیمارستان فاقد مایع دستشویی هستند و حتی پرستاران و پرسنل بیمارستان به آن دسترسی ندارند و گلایه و انتقاد آنها را نیز به همراه داشته است.»

این منبع افزود: «برخورد پزشکان با همراهان بیماران نیز زشت و زننده است و با پرخاش با آنها برخورد می کنند که بعضا سبب درگیری لفظی بین آنها شده است.»

با توجه به وضعیت حاد کرونایی، نبود حداقل امکانات بهداشتی می تواند جان و سلامت شهروندان و بیماران در این بیمارستان را با تهدید جدی روبرو کند.