اهالی روستای شکرجنگل شهرستان راسک، به راه مناسب ارتباطی دسترسی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، پس از گذشت ۴۱ سال از عمر جمهوری اسلامی، مردم روستای #شکرجنگل از توابع بخش مرکزی شهرستان #راسک به راه مناسب ارتباطی دسترسی ندارند.

راه ارتباطی یکی از اساسی ترین نیازها برای اهالی مناطق مختلف است، اما در سایه مدیریت جمهوری اسلامی، مردم از حداقل امکانات محروم هستند.

روستای #شکر_جنگل در فاصله ۵ کیلومتری از شهر #راسک قرار دارد.

یکی از شهروندان این روستا گفت: ”روستای #شکرجنگل جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ خانوار و حدود ۳۰۰ خودرو دارد که مردم آن در وضعیت نامناسب راه ارتباطی به شدت در تنگنا و مضیقه قرار دارند.“

این شهروند افزود: ”نبود راه مناسب باعث شده خودروها به شدت دچار آسیب شوند و رانندگان این روستا مجبورند جهت تعمیر جلوبندی خودروها هزینه های گزافی را پرداخت کنند.“

با توجه به پیگیری های مکرر مردمی، جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی در راستای ترمیم و آسفالت کردن جاده خاکی روستای #شکر_جنگل در دستور کار قرار نداده است.