اهالی دهستان پسکوه از نعمت سیگنال های تلفن همراه و اینترنت محروم هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی موجب شده، اهالی دهستان #پسکوه شهرستان #سوران دسترسی به سیگنال و اینترنت تلفن همراه نداشته باشند.

جمهوری اسلامی در عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات شهروندان پسکوه را از حداقل ترین نیاز ارتباطی و مخابراتی محروم کرده است.

با توجه به اینکه امروزه آموزش و تحصیل، ارتباطات، کسب و کار، از طریق اینترنت است، فقدان آن باعث بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان می شود.

یکی از اهالی #پسکوه در این مورد به گزارشگر رصد گفت: “قطعی های مکرر سیگنال و اینترنت تلفن همراه شهروندان را کلافه کرده است؛ در طول هفته یک روز اتصال به آن وجود دارد و در شش روز دیگر مردم به سیگنال و اینترنت دسترسی ندارند.”

این در حالیست که بارها این معضل توسط اهالی #پسکوه پیگیری شده است، اما مسئولین با عدم توجه به پیگیری شهروندان اقدامی در دستور کار خود قرار ندادند.