روستای کهناب فاقد مدرسه مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش آموزان است.

به گزارش رصد بلوچستان، روستای #کهناب از توابع دهستان #ایرپشان بخش #آشار شهرستان #مه_گس با ۱۲۰ دانش آموز فاقد مدرسه مناسب و استاندارد است.

مدرسه این روستا از نوع خشتی و گِلی، فرسوده و در حال تخریب است که جان و سلامت دانش آموزان را تهدید می کند.

همچنین با وجود تعداد زیاد دانش آموزان، فضای آن بسیار کم بوده و دانش آموزان مقاطع مختلف به نوبت در آن در حال تحصیل هستند.

مقامات جمهوری اسلامی در حالی هر ساله از خداحافظی با مدارس کپری، خشتی و گِلی خبر می دهند اما تاکنون این مهم به سرانجام نرسیده و وضعیت دانش آموزان بلوچ در این نوع مدارس بدتر می شود.