ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده تا اهالی شهرک توحیدآباد خاش با قطعی مکرر آب روبرو باشند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با بی تفاوتی نسبت به نیازهای روزمره شهروندان اقدامی در راستای رفع مشکلات در دستور کار ندارد.

آب مایه حیات و یکی از مهم ترین نیازهای شهروندان است که نبود آن موجب مشکلات فراوانی برای شهروندان خواهد شد.

قطعی های مکرر آب در شهرک #توحیدآباد #گرنچن شهرستان خاش اهالی این منطقه را از عملکرد جمهوری اسلامی بسیار ناراضی کرده است.

گفته می شود اهالی این شهرک روزانه تنها ۱ ساعت و با افت شدید فشار دسترسی، به آب شرب سالم و بهداشتی دارند.

یکی از اهالی این شهرک به گزارشگر رصد گفت: «به مدت ۵ روز است که آب قطع شده و ذخیره آب شهروندان نیز به اتمام رسیده است.»

این شهروند گفت که پیگیری های مکرر به سازمان آبفای شهرستان #خاش نیز تاکنون نتیجه ای نداشته است.

مسئول آب این شهرک دلیل قطعی آب را فرسودگی شبکه آبرسانی و گیر بودن لوله های آب عنوان کرده است. وی گفته که پیگیری ها نتیجه ای نداشته است و عدم توجه و همکاری مسئولین باعث شده تا این معضل همچنان وجود داشته باشد.