بسیاری از مناطق شهری و روستایی بلوچستان و سیستان در سایه مدیریت جمهوری اسلامی فاقد پزشک و کادر درمان هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزاپ مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم را عدم توزیع مناسب پزشکان عنوان کرد.

پروفسور مسعود صالحی، عضو هیئت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی دزاپ گفت: «در سطح جغرافیای ایران اصلا با مشکل کمبود پزشک مواجه نیستیم و معضل اصلی به توزیع نامناسب پزشکان مربوط می شود.»

صالحی افزود: «عدم اجرای برخی پروژه ها و برنامه ها همچون طرح نظام اجرا، پزشک خانواده، آموزش و نظارت بر درمان از دیگر مشکلات موجود است.»

پروفسور صالحی تاکید کرد: «به میزان مورد نیاز هم اکنون در سطح جغرافیای ایران پزشک وجود دارد، اما سوال اینجاست که چرا در برخی از نقاط با کمبود پزشک در بخش های مختلف مواجه هستیم؛ پاسخ این است که مشکل مدیریتی وجود دارد و توزیع پزشک نامناسب است.»

وی اظهار داشت: «بخش قابل توجهی از پزشکان از جمله پزشکان عمومی به کار طبابت مشغول نبوده و در شغل دیگری مشغول به فعالیت هستند این خود معضل دیگری است. براساس اطلاعات اولیه نظام پزشکی قریب ۱۵ هزار نفر پزشک عمومی داریم که کار پزشکی انجام نمی دهند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزاپ بیان کرد: «اگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مانند آموزش و پرورش از دانشجویان جدیدالورود تعهد خدمت در مناطق مورد هدف بگیرد و آن فرد متعهد شده مشخص می شد در کدام نقطه فعالیت کند، مشکلی وجود نداشت. اما در حال حاضر آنانی که با تعهد وارد شده و باید در نقاط محروم بلوچستان می بودند در #دزاپ هستند و به طور دلبخواهی یا کار کرده یا نمی کنند.»

لازم به ذکر است بسیاری از بلوچ ها به دلیل نبود پزشک و کادر درمان مجرب در بلوچستان مجبور به سفرهای درمانی به کشورهای دیگر هستند.