اهالی شهرستان هیرمند برای خرید سیمان نیز در صف های کرونایی حضور دارند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم توان در مدیریت مملکت، موجب کمبود و افزایش قیمت کالاهای اساسی در جغرافیای ایران بویژه بلوچستان شده است.

این در حالیست که سرزمین پهناور بلوچستان دارای کارخانه سیمان نیز هست، اما به دلیل اختلاس و فساد گسترده سپاه پاسداران، این کالای ساختمانی به خارج از مرزهای بلوچستان صادر می شود.

صادرات سیمان به خارج از مرزهای بلوچستان باعث شده تا مناطق مختلف با کمبود و افزایش قیمت سیمان روبرو باشند.

گزارش ها از مناطق مختلف بلوچستان حاکی است، قیمت هر کیسه سیمان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است و به سختی شهروندان آن را تهیه می کنند.