بخشدار مرکزی خاش: «افزون‌بر ۱۰۰ روستای بخش مرکزی این شهرستان با تنش شدید کم‌آبی و خشکسالی مواجه شده است.»

به گزارش رصد بلوچستان، عیدمحمد قلندرزهی بخشدار مرکزی #خاش با اشاره به آثار مخرب خشکسالی در پی عدم مدیریت کارآمد آن، گفته که خشک شدن بندهای خاکی و چاه‌ها، کم شدن آب سفره‌های زیرزمینی، تلف شدن دام‌های مردم و آسیب دیدن فعالیت‌های کشاورزی، از آثار مخرب خشکسالی در بخش مرکزی خاش است.

عیدمحمد قلندرزهی افزوده که در پی این خشکسالی ها، آب مصرفی برخی نقاط روستایی و عشایری این منطقه از ماه‌های قبل تاکنون از طریق آبرسانی سیار تامین می شود.

رییس شورای اسلامی روستای #شوگه خاش نیز با اشاره به از بین رفتن ۱۵۰ راس گوسفند و بز اهالی این روستا بر اثر کم‌آبی و خشکسالی این منطقه، افزود: “معضلات کم آبی و خشکسالی به حدی رسیده که رودخانه‌های فصلی، برکه‌ها و بندهای خاکی به کلی خشک شده‌ و چاه‌های آب شیرین و کشاورزی مردم نیز به شدت با افت آب مواجه شده است.”

محمد امین میربلوچزهی گفت: “مردم این روستا در چهار ماه اخیر به دلیل خشکسالی مجبور به خرید علوفه و خوراک دامی از بازار آزاد شده‌اند.”

رییس شورای اسلامی روستای #شوگه #خاش تصریح کرد: “مردم این روستا همچنین به دلیل خشکسالی مجبور به فروش افزون‌بر ۱۰۰ راس دام خود شده‌اند.”

کمبود و نبود آب در بسیاری از مناطق بلوچستان باعث نگرانی شهروندان و از بین رفتن کشاورزی و دام های مردم شده است.