به دنبال افزایش روزافزون فقر و در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی، سرقت در بلوچستان با سرعت چشمگیری در حال افزایش است.

به گزارش رصد بلوچستان، سرقت روزافزون لوازم و تجهیزات از شبکه‌های توزیع نیروی برق به یکی از چالش‌های اساسی مردم بلوچ تبدیل شده است و زندگی آنها را با بحران مواجه کرده است.

گزارش شده است سرقت کابل و تجهیزات برق در ماه‌های گذشته در بسیاری از مناطق شهر #چابهار با افزایش روبه‌رو بوده است. سرقت تجهیزات برق، شامل کابل ها و تخریب برخی دستگاه ها است که زندگی مردم بلوچ را مختل کرده است.

بر اساس این گزارش، هر بار که قطعه‌ای از کابل‌های برق به سرقت می‌رود مردم به اجبار باید خاموشی‌های چند ساعته را تحمل کنند تا تعمیرات و جایگزینی‌های لازم توسط شرکت توزیع نیروی برق انجام شود.

سرقت تجهیزات و امکانات دستگاه های دولتی، تابلوهای راهنمایی و هشدار دهنده جاده ها، درپوش های مربوط به آب و فاضلاب، سیم های برق و کابل های مخابراتی، معضلی است که در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی و فقر روزافزون با افزایش چشمگیری همراه است.