نیروهای دریابانی چابهار روغن های خوراکی را با احتکار در انبارها، قاچاق می کنند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، نیروهای دریابانی چابهار با همکاری عوامل وابسته به خود با احتکار روغن های خوراکی، آنها را به خارج از مرزهای بلوچستان قاچاق می کنند.

قاچاق روغن خوراکی توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای دریابانی در حالی انجام می شود که شهروندان به دلیل کمبود آن در مضیقه قرار دارند.

به گفته منابع مطلع، این روغن های خوراکی در اسکله سنگی جاده #رمین پشت هتل #لیپار نگهداری می شوند.

این روغن ها شامل ۲۰ لیتری تا کارتن های ۱۲ لیتری است که چندین تن از آن در انبارهای اسکله سنگی جهت قاچاق به خارج از مرزهای بلوچستان نگهداری می شوند.

این در حالیست که شهروندان به خاطر یک روغن ۱ لیتری ساعت ها در صف های طرح تنظیم بازار در شرایط حاد کرونایی حضور دارند که جان و سلامت آنها را در خطر جدی قرار داده است.